HEMEROTECA
els edificis de l'escola

2n edifici... Cal Soler

Imatges recollides entre juny del 2006 i setembre del 2008