ERIÇÓ

Quin animal és?
És un eriçó.

Quin nom els he posat?
Li he posat Eris.

Per què he escollit aquests animals?
Perquè m'agrada molt.

Com l’he fet?
Amb plastilina de colors.
Activitat Puntedu
Borja TY
1CM 06/07
CEIP Enric Grau Fontseré de Flix