ERIÇÓ

Quin animal és?
El meu animal és...eriçó.

Quin nom li he posat?
Porta per nom...Puca i Coby.

Per què he escollit aquest animal?
He escollit aquest animal perquè...perquè m’agraden les punxes.

Com l’he fet?
Per fer-ho he necessitat...dos patates furgadents uns ulls de plàstic.

Activitat Puntedu
Lewis Bush FT
1CM 06-07
CEIP Enric Grau Fontseré de Flix