El programa 6/12 és una eina que utilitzem per apropar els nens/es al món de la ciència.
A cicle inicial basem el programa en tres elements:
  • Treballar les ciències utilitzant abundant material didàctic. Tot i que per realitzar algunes activitats concretes disposem de l'armari del cicle, que conté material específic. Sempre procurem disposar d'objectes i productes d'ús corrent que els nens i les nenes duent de casa seva i que en una primera fase observem i classifiquem. És molt interessant remarcar que molts d'aquests objectes, sovint, han perdut el seu valor i estan destinats a fer cap a les escombraries, aleshores, nosaltres els hi tornem a donar una segona oportunitat.
  • Procurar que el nen/a tingui en tot moment de l'experiència el seu material per a fer-ne ús.
  • Treballar els procediments bàsics del mètode científic començant per l'observació-descripció i intentant d'aquesta manera desenvolupar l'hàbit de l'actitud científica.

La valoració que nosaltres fem d'aquesta metodologia és molt positiva perquè entenem que ens ajuda a introduir els nens i les nenes en els conceptes científics actuals, sovint allunyats de la simple intuició.

Si voleu més informació adreceu-vos a
Dora de de cicle inicial