El 6\12 és un Projecte curricular de l'Àrea de "Coneixement del Medi Natural" a l'escola primària elaborat pel Centre de Documentació i Experimentació de Ciències del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La fase experimental va consistir en l'elaboració, experimentació i avaluació de materials curriculars en escoles públiques. Va iniciar-se el curs 85-86 i es va acabar el curs 91-92

És un mètode experimental i inductiu que s'inicia en el treball dels processos cientifics d'observació, descripció i classificació, aplicats als objectes, als materials dels quals estan fets, en l'àmbit del món físic i als organismes (plantes i animals). Aquestos processos bàsics són aplicats a quatre camps de la ciència: El món físic, Ciència de la Terra, Món biològic i Ciència de la salut.

En el món físic

  1. Descripció quantitativa:mesurament.
  2. Descripció en l'espai: posició i moviment.
  3. Procés d'experimentació: l'estudi de les interaccions, i iniciem l'estudi de la seva recerca o descobriment.

Ciència de la Terra

  1. Descripció, mesura i descobriment d'interaccions en els fenòmens atmosfèrics.

En el món biològic

  1. Descripció de poblacions.
  2. Cadenes tròfiques.

Ciències de la salut

  1. Descripció quantitativa: mesures en el cos humà i creixement.
  2. Moviment

El més positiu d'aquest projecte és el material lliurat (Guia del professor i armaris amb materials manipulables per a la classe) i l'aplicació acurada del mètode científic, si bé es fa palesa la manca de temps per dur a terme el desenvolupament complet del temari.

Si voleu més informació adreceu-vos a
a la Joana, la Rosa o la Carme de cicle mitjà