A l'àrea de coneixement del medi natural l'escola aplica el programa de ciència 6/12.

Bàsicament consisteix en utilitzar les tècniques d'experimentació, manipulació i observació en l'aprenentatge de les ciències de la natura.

Les fitxes de treball, on es recullen les dades i conclusions de les diferents experiències, han estat elaborades pels mestres de l'escola. No s'utilitza llibre de text en aquesta àrea.

La tècnica de treball consisteix en que siguin els alumnes qui manifestin les conclusions a les quals s'han d'arribar.

Sovint s'utilitzen tècniques estadístiques de càlcul.

Si voleu més informació adreceu-vos a
Sebastià o a la Paquita de cicle superior