El programa "La lectura eficaç" comprén un conjunt d'activitats proposades pel Seminari d'Assessorament Didàctic de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i dirigit al Cicle Mitjà d'Ensenyament Primari amb la finalitat de millorar la qualitat de la lectura.

La lectura és una eina bàsica del procés d'aprenentatge. No només és important la velocitat, sinó cal entendre el que es llegeix. La manca de comprensió comporta que el rendiment escolar dels alumnes sigui més baix.

Amb el treball de l' EFICÀCIA LECTORA es consideren simultàniament aquests dos factors: millorar la VELOCITAT i la comprensió lectora.

Les activitats que es realitzen són de tres tipus:
  • Unes dirigides a millorar l'agilitat visual i comprenen exercicis de gimnàstica ocular, cognició global, atenció visual i ampliació del camp visual.
  • Unes altres dirigides a la memorització, amb exercicis de retenció de paraules, d'imatges, de frases,etc.
  • El tercer grup d'activitats són de treball de llengua: ampliació del vocabulari, associació mental, ús del diccionari, fitxes d'ortografia, etc.

És un programa que amb tan ampli ventall d'activitats millora la captació d'un text escrit i en conseqüència la comprensió en qualsevol àrea curricular dels alumnes.

Si voleu més informació adreceu-vos a
a la Joana, la Rosa o la Carme
de cicle mitjà