Un dels objectius de l'escola és l'adquisició de tècniques de lectura eficaç. L'objectiu principal d'aquesta unitat de programació és l'ús i el maneig de l'instrument. Entenem per eficàcia lectora la comprensió del text, com més ràpida millor, però no té gaire sentit córrer si això suposa una pèrdua notable d'informació.

Cada alumne té un ritme propi de lectura eficaç, s'ha de respectar la comprensió ràpida o lenta i la velocitat alta o baixa.

Hem buscat uns models de lectura i hem creat exercicis de comprensió que ens permeten avaluar, estadísticament, el nivell d'eficàcia lectora dels alumnes.

Si voleu més informació adreceu-vos a
les qualsevol mestre o mestra de
cicle superior