De mica en mica s'omple la pica

El curs 94-95 ens presentem al Concurs de Video Escolar organitzat pel Departament d'Ensenyament quedant finalistes.

El curs 2002-03 Departament ens dota d'una càmera i una tarja per enregistrar i muntar vídeo amb l'ordinador.

El curs 2004-05 arriba una dotació d'ordinador amb 6 ordinadors equipats pel que fa a maquinari i programari per poder muntar videos. La qual cosa fa que ens engresquéssim i comencessim a penjar els nostres primer videos.

Esperem, per una banda que us agradin i, per altra i la més important, que ajudi a conèxier com som i com treballem. Endevant.

ZONA PRÀCTICA

Desinfectant màgic

Fortium final

Propaganda