Què vol dir publicitat?
Per què es fa?
Què pretén?
Diferents formats: ràdio, premsa, tv, internet, cartell, fulletó...
Sabeu què?

Hi ha més coses per fer. Fem-ne publicitat!


 


UNITAT DE PROGRAMACIÓ
MEMÒRIA

___________________________________________________________________________________________________________