JOC DE L'OCA


Un dels jocs de tauler més popular a casa nostra és el Joc de l'Oca.
Persones que hi poden jugar: 3 o 4 persones.
Material: tauler de l'oca, daus i una fitxa per jugador.

Normes
S'hi juga en un tauler format per una espiral composta per 63 caselles numerades. Cada casella té un dibuix. La fitxa de cada jugador va avançant segons la numeració obtinguda pel dau, que es vatirant per torns. Depenent de la casella on vagi a parar cada vegada, avançarà, recularà o quedarà alguna jugada sense poder-se moure. Guanya el jugador que arriba primer a la casella 63. Si sobren punts es reculen d'aquesta casella.

Com es juga?
Comença el joc el jugador que primer treu un sis.
Caselles especials:
Oca (caselles 1, 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59 i 63): Es va a l'oca següent(si mira endavant, cap endavant i, si mira endarrera cap endarrera) i després es torna a tirar el dau. Es pot cantar la cantarella "D'oca a oca i tiro perquè em toca".
Pont (caselles 6 i 12): Es va a l'altre pont i es torna a tirar el dau. Es pot cantar la cantarella: "De pont a pont i tiro perquè em correspon".
Daus (caselles 26 i 53): Es va a l'altra casella amb daus i es torna a tirar el dau.
Posada (casella 19): Es queda una jugada sense moure's.
Pou (casella 31): No es pot sortir fins que un altre jugador hi cau.
Laberint (casella 42): No es pot sortir fins que es treu un sis.
Presó (casella 52): Es queda tres jugades sense moure's
Mort (casella 58): Cal tornar a la casella 1.JOC DE LA MONA


La Mona (joc de cartes)
Persones que hi poden jugar: 3 o4.
Material: baralla de cartes espanyoles.

Normes
No es poden mirar les cartes dels altres. Només es pot fer una parella a cada tirada, per evitar que la partida s'acabi molt aviat. Si les cartes estan en ordre, és imprescindible barrejar-les molt bé per evitar que surtin moltes parelles a la vegada. Sempre ha de començar el jugador de la dreta del que ha repartit les cartes.

Com es juga?
És molt fàcil: Primer es barregen totes les cartes. Després s'agafa una carta qualsevol o la nº 10, i s'amaga fins al final de la partida. A continuació es reparteixen entre tots els jugadors les cartes que queden. Quan ja s'han repartit totes les cartes, ja es pot començar el joc.
Ara s'han de trobar les parelles: dos sisos, dos asos,...i s'han de posar en un munt a part. Quan tothom s'ha tret del damunt totes les parelles, comença el jugador de la dreta del que ha repartit les cartes. Aquest ha d'agafar-li una carta al jugador de la seva dreta, mira si fa parella amb alguna de les seves cartes i, si fa parella, les treu. Després passa el torn al de la seva dreta. I així es continua, fins que un jugador només tingui la carta que no té parella. Aquest és el qui perd.


 

JOC DEL PENJAT


L'objectiu del joc és el de trobar les lletres d'una paraula oculta.
Persones que hi poden jugar: S'hi pot jugar entre dues persones o entre dos equips
Material: Paper i llapis o joc de compra.

Com es juga?
Aquests són els passos: El qui pensa la paraula dibuixa una forca. La paraula està indicada per mitjà d'espais en blanc. Per exemple, si heu pensat una paraula de 5 lletres, dibuixareu cinc espais. L'equip que intenta endevinar la paraula diu una lletra. Si aquella lletra va en algun dels espais, s'hi escriu i el jugador pot continuar endevinant fins que falli. Quan falla es dibuixa una part del cos del penjat. Normalment és un dibuix de traços senzills que té un cap, dos braços, dues cames i el cos. S'hi poden dibuixar més coses, però els equips han de posar-s'hi d'acord abans de començar. Si s'ha dibuixat tot el ninot sense endevinar la paraula, heu perdut. Si endevineu totes les lletres i la paraula abans que s'hagi dibuixat tot el ninot, heu guanyat.JOC DELS VAIXELLS


Persones que hi poden jugar: Dos jugadors
Material: Paper i llapis o joc de compra.

Normes:
Cada jugador tindrà un full en el qual hi hauran dibuixats dos rectangles de les mateixes dimensions, als quals s'haurà assenyalat les coordenades (l'una amb lletres i l'altra amb nombres).
Un rectangle representa el propi mar, l'altre el del contrincant. Caldrà posar-se d'acord en el nombre i dimensions dels vaixells, que han de ser els mateixos per a cada jugador, i dibuixar-los en el mar propi de cada jugador.
Quasi sempre es fan : 4 vaixells d'una coordenada.
3 vaixells de dos coordenades.
2 vaixells de tres coordenades.
1 vaixell de quatre coordenaades.
Cap vaixell no es pot tocar.
Guanya qui primer enfonsa tots els vaixells contraris.

Com es juga
Comença un jugador i alternativament, s' aniran disparant dient unes coordenades (ex.: B-6, C-4, etc.). El contrincant només pot contestar: "aigua" si no hi ha cap vaixell , "tocat" si les coordenades corresponen a part d'un vaixell i "enfonsat" si ja ha estat completament tocat. El segon "mar" serveix per tenir control de l'estat del contrincant.JOC TRES EN RATLLA


Joc de tauler en què els jugadors han d'aconseguir afilerar les tres fitxes i evitar que el contrincant ho faci.
Persones que hi poden jugar:Dues persones
Material: Tauler dibuixat i tres fitxes per a cada jugador

Com es juga?
Cada jugador disposa de tres fitxes. Els jugadors les van situant alternativament sobre el tauler i després mouen lliurement a qualsevol espai lliure.
L'objectiu és posar les tres fitxes en una de les línies que estan dibuixades.


 

JOC DEL MIKADO


Joc originari d'Àsia on cada jugador va agafant bastons sense que mogui els altres.
Persones que hi poden jugar: Dos o més jugadors.
Material: Bastons amb diferents nombres de marques

Normes
Cada bastó té una puntuació segons el nombre de marques. Abans de començar el joc els jugadors s'han de posar d'acord amb el valor respectiu de cada bastó.

Com es juga?
Per iniciar el joc es deixen caure tots els bastons sobre la superfície de joc. Per torns, cada jugador va agafant bastons sense que es moguin els altres, si ho assoleix, repeteix. Si es mou ha de jugar l'altre jugador.CONECTA 4


Joc d'estratègia vertical on cada jugador es proposa posar una filera de quatre de les seves fitxes en el tauler .
Persones que hi poden jugar: Dos jugadors.
Material: Tauler i fitxes de dos colors.

Com es juga?
Es diu quin jugador comença (cançó eliminativa, parells o senards…).
Després els jugadors s'aniran tornant per deixar caure les seves fitxes.
Guanya el jugador que logra colocar primer quatre de les seves fitxes en fila (horitzontalment, verticalment o amb diagonal)