FRIENDS 4 NUMBERS

CONNECTING EUROPE THROUGH MATHEMATICS
DEVELOPING NEW TEACHING STRATEGIES

VOCABULARI BILINGÜE
anglès - grec

 

 
Exemples
 

 

arithmetic
 
  arithmitiki
figure
 
   
arabic figures
 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  araviki arithmi
roman figures
 
I, V, X, L, M, C, D
  latiniki arithmi
cardinal number
 
  arithmos
ordinal number
 
1r, 2n, 3r, 4t, ...
  taktika arithmitika
number line
 
  arithmitiki sira
series of numbers
 
0, 5, 10, 15, 20,...
  akoloithia arithmitiki
pattern
 
  motivo
even
 
0, 2, 4, 6,...
  zigi
odd
 
1, 3, 5, 7,...
  moni
whole numbers
 
   
integer numbers
 
..., -3, -2, -1, 0, 1, 2,...
  akerei
positive number
 
  thetiki arithmi
negative number
 
-7, -6
  arnitiki arithmi
decimal numbers
 
0,125
   
fraction
 
1/2
  klasmatiki arithmi
units
 
4
  monades
tens
 
40
  dekades
hundreds
 
400
  ekatondades
thousands
 
4000
  hiliades
tenth
 
0,4
  dekata
hundredth
 
0,04
  ekatosta

 

 

algorithm
 
  algorithmos
equals
 
=
  eson
approximately
 
  peripou eson
less than
 
<
  mikrotero apo
greater than
 
>
  megalitero apo
addition
 
  prosthesi
term + term = sum
 
  prosthetei + prosthetei = athrisma
addition sign
 
+
  simvolo prosthesis
subtraction
 
  aferesi
minuend - subtrahend = difference
 
  miotheos – afeereteos = diafora
subtraction sign
 
-
  simvolo aferesis
multiplication
 
  pollapla – siasmos
factor · factor = product
 
  paragondes · paragondes = ginomeno
multiplication sign
 
· x
  simvolo pollaplasiasmou
division
 
  dieresi
dividend / divisor / quotient / remainder
 
  diereteos / dieretis / piliko / ipilipo
division sign
 
/ : ÷
  simvolo dieresis
percentage
 
%
  epi tis ekato
communtative property
 
2+3 =3+2
  andime-tathetiki idiotita