.Activitat final del projecte..
Totes les escoles del projecte

Edat:
8-14 anys.

Objectiu:
* Realitzar una activitat conjunta amb els alumnes de les sis escoles participants com a cloenda del projecte.
* Evidenciar com pot ser de rica i desafiadora una activitat de càlcul encara que es faci servir calculadora.
* Aprofundir en les propietat de la multiplicació.

Materials:
Fitxa amb els enunciats, llapis i calculadora.

Part central:
Es proposa als alumnes una sèrie de reptes i se'ls demana que t
robin les solucions considerant que sobre cada línia només es pot escriure una xifra i que les xifres no es poden repetir en un mateix repte.

  • El resultat de la multiplicació més gran possible ___ ___ ___ x ___=

  • El resultat de la multiplicació més gran possible ___ ___ x ___ ___=

  • El resultat de la multiplicació més gran possible ___ ___ ___ x ___ ___ =

  • El resultat de la multiplicació més gran possible ___ ___ ___ ___ x ___ ___=

  • El resultat de la multiplicació més petit  possible ___  ___ x ___ ___=

  • El resultat de la multiplicació més petit possible  ___ ___ x ___ ___ ___=

  • El resultat senar de la multiplicació més gran possible  ___ ___ x ___ ___=

  • El resultat senar de la multiplicació més gran possible ___ ___ ___ x ___ ___ =

  • El resultat senar de la multiplicació més petit possible ___ ___ x ___ ___=

  • El resultat senar de la multiplicació més petit possible  ___ ___ x ___ ___ ___=

A l'escola de Barcelona:
A l'escola Sadako es va proposar l'activitat a tots els alumnes des de 8 a 13 anys.

A continuació podem veure algunes fotografies dels alumnes treballant i a continuació imatges dels resultats que van presentar:

Alumnes de 10 i 11 anys

..

. .

Alumnes de 12 i 13 anys
Als alumnes de 12 anys se'ls van proposar els enunciats en anglès i als alumnes de 13 anys se'ls va demanar que expliquessin les estratègies fetes servir.

Cliqueu aquí per fer més gran aquesta imatge

 

 

 

 

Cliqueu aquí per fer més gran aquesta imatge

A l'escola d'Eleftheroupoli:

A l'escola de Brindisi:
A aquesta escola l'activitat va ser proposada a alumnes de 9 i 10 anys. Van treballar en grups durant 30 minuts i en acabar van posar en comú les seves respostes. Els alumnes van gaudir molt trobant un nom per aquesta activitat i es van decidir per "Give the numbers" (Dóna els nombres) jugant amb la traducció a l'anglès de l'expressió "Dare i numeri" que vol dir alguna cosa semblant a embogir o dir coses sense massa sentit.

. .

A l'escola de Karlstad:
A aquesta escola l'activitat va ser proposada a alumnes de 8, de 10, d'11 i de 12 anys per treballar en parelles. Amb els més petits es va haver d'ensenyar com fer servir la calculadora, amb tots es va introduir al seu vocabularia d'anglès els termes odd i even per indicar parells i senars i es va parlar de com obtenir aquest tipus de nombres com a resultat d'una multiplicació. Tots els alumnes van gaudir molt de l'activitat.

A l'escola de Portel:

A l'escola de Karaman: