Objectes gegants
Escola Sadako
Barcelona
barcelona@kube-comenius.eu

Edat:
9-10 anys

Lliçó 1: Sortida a l'exposició “Escultura, potser” a la Fundació Joan Miró

Objectius:

  • Conèixer l'obra de Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen.
  • Motivar un treball interdisciplinari entre plàstica i matemàtica.
  • Familiaritzar a l'alumne amb els conceptes de proporció i escala.

Part central:
Visita guiada de l'exposició on hi ha diferents esbossos, maquetes i alguna obra final dels artistes. Durant la visita es destaca tant el procés de treball com la importància de la ubicació real de cada escultura.

Cloenda:
En tornar a l'escola es proposa als alumnes que realitzin per deures l'esbós del projecte d'una escultura. Es demana que pensin un objecte que inspiri una escultura, on el situarien i el per què de la seva escultura.

Observacions:
Durant aquesta primera lliçó l'èmfasi s'ha posat en la creativitat.
A partir dels esbossos realitzats per alguns alumnes es reflexiona sobre la diferència entre escultura urbana i grans objectes fets servir com a publicitat.

Lliçó 2: Triem eines del taller de plàstica per reproduir en gran

Objectius:

  • Fixar l'atenció en la forma de diferents objectes.
  • Treballar el concepte de proporció i escala.

Materials:
Fulls, llapis, llapis de color vermell, regle.

Vocabulari:
Proporció, escala, maqueta.

Introducció:
La mestra planteja fer diferents objectes del taller de plàstica més grans, reproduint-los exactament, mantenint  la proporció.
Entre tots es dedueix com “creixen” aquest objectes fent el paral·lelisme amb la relació de mides d'un DIN A5, DIN A4 i DIN A3.
S'arriba a la conclusió que per poder saber la mida que tindrà la nostra reproducció s'ha de multiplicar cada mida presa de l'objecte per un mateix nombre. El grup ha escollit el 8, així que cada objecte es construeix 8 vegades més gran .

Part central:
Cada grup, format per 4 o 5 alumnes, escull quin és l'objecte que vol reproduir en gran. A l'hora d'escollir es fa un exercici mental “d'aproximació” per saber com serà el seu objecte final. Hi ha grups que han de canviar l'objecte ja que n'han escollit un tan gran que seria molt difícil reproduir-lo.
Cada grup dibuixa el seu objecte en un paper i va anotant totes les mides. En un altre full fan les operacions corresponents per a saber quina es la mida de la seva maqueta i anoten els resultats en el full del dibuix però en un altre color.

Cloenda:
Cada grup explica a la resta de la classe com ha estat el seu procés de treball, quines dificultats s'han trobat, i quins són els passos que tenen pensat seguir la pròxima sessió.

Observacions:
Aquest treball aporta, a més a més de l'aprofundiment de coneixements de matemàtiques i plàstica, avançar en la dinàmica del treball en grup.

 

Lliçó 3: Construcció de la maqueta

Objectius:

  • Construir la maqueta a partir dels objectes reals i amb les mides que hem calculat.
  • Traspassar la informació recollida de l'objecte en la maqueta.

Materials:
Paper d'embalar, cartró, cinta de pintor, cinta mètrica, regle i tisores.

Introducció:
Ens posem a treballar directament amb la realització de la maqueta. Cada grup ja té molt clar quina és la feina que ha de fer.

Part central:
En primer lloc es recomana fer servir paper d'embalar per a fer uns “patrons” de les peces que es necessiten fer després en cartró, així els és més fàcil de manipular, entendre i corregir els possibles errors. Un cop tenen tot l'objecte fet en paper, passen a tallar i muntar el de cartró.

Cloenda:
Es fan fotografies de cada grup amb l'objecte real, el projecte i la maqueta. S'ha preparat un petit racó de l'aula per a realitzar les fotografies com si fos un “estudi fotogràfic” i es cada grup qui pensa com se situen davant la càmera.

Observacions:
S'ha valorat quedar-se només en la realització de la maqueta i no arribar a l'escultura final amb la intenció d'emfatitzar el procés i la relació amb les matemàtiques davant el resultat final.
Els nens i nenes ho han acceptat de bon grat ja que a l'exposició quedava molt clar que els artistes també passaven pel mateix procés.
Per a fer aquesta lliçó la majoria de grups han necessitat dues sessions de treball d'1,5 hores cadascuna.
Cada maqueta es sorteja entre els membres del grup que se la volen emportar a casa.
Cada alumne es queda amb la fotocòpia del seu procés de  treball i amb la fotografia de tot el grup amb la maqueta.

Maqueta en cartró de l'escultura d'Oldemburg i van Bruggen que està molt a prop de l'escola: Mistos