Centre de Recursos Pedag˛gics de l'AnoiaPortada

Materials i activitats

Infantil
Primària
Secundària

Matemàtiques
geometria

CREATOR O POLIDRÓN

Figures geomètriques planes (triangles equilàters, quadrats i pentàgons regulars) de quatrte colors, encaixables per construir poliedres regulars o irregulars, fer mosaics, descomposicions...

Continguts - Objectius - Activitats

MULTILINK O MULTICUBS

Cubets de 2 cm de costats de 100 colors diferents, de plàstic molt resistent i que encaixen entre ells per qualsevol de les cares. Per fer activitats de selecció, classificació, numeració, mesures i construcció de volums.

Continguts - Objectius - Activitats

PENTOMINO

Trencaclosques format per 12 peces de forma diferent però totes elles de cinc unitats de superfície. Permet obtenir múltiples figures diferents i treballar la seva composició i descomposició, així com la proporcionalitat.

Continguts - Objectius - Activitats

GEOPLÀ

El geoplà és un material dissenyat per C. Gategno, que està format per una planxa quadrada, on hi ha una sèrie de claus o pivots, col·locats també en forma quadrada. Permet construir, mitjançant gomes elàstiques, preferentment de colors, diferents formes geomètriques.

Continguts - Objectius - Activitats

TANGRAM XINÈS

El Tangram és un trencaclosques de 7 peces d’origen xinès, amb la particularitat característica que el nombre i la forma de les peces són invariables.
Aquestes peces s’obtenen en descompondre un quadrat en set parts. Amb la combinació de les 7 peces es poden construir moltes figures.
En el joc tradicional del Tangram, sempre s'han d'utilitzar les 7 peces, en una superfície plana, i no és permès de col·locar-les verticalment ni tampoc una sobre l'altra.

Continguts - Objectius - Activitats

CONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

Material per a l'estudi dels volums i dels cossos geomètrics. Es composa d'uns nusos d'unió de 3, 4 o 5 pues que funcionen com a vèrtex dels volums i d'unes barnilles buides (18, 9, 6 cm) que encaixen en els vèrtexs i serveixen d'arestes. Coneixement dels cossos geomètrics i desenvolupament de la capacitat de representació concreta d'objectes a l'espai.

Continguts - Objectius - Activitats

ESTRUCTURO

32 cubs, amb cares oposades del mateix color:
a) esquerra - dreta: blau
b) davant - darrere: vermell
c) sobre - sota: groc
90 fitxes organitzades en quatre sèries: A, B, C i D, amb un ordre creixent de dificultat.
Desenvolupa la capacitat d'abstracció mitjançant una progressió metòdica d'activitats. Consisteix en reproduir en volum les imatges vistes en perspectiva impreses a les làmines.

Continguts - Objectius - Activitats

JOC DEL MIRALL

El material està format per làmines de colors que presenten diferents configuracions, realitzades mitjançant miralls i diversos materials:

  • Dibuixos figuratius (marieta, vaixell de vela, rave, arc de Sant Martí).
  • Fitxes grans de colors.
  • Bastonets.
  • Triangles i rombes (mosaic).
  • Fitxes abelles (per disposar damunt d’unes plantilles).

Per a cada material hi ha diverses làmines, una de les quals no es pot realitzar.Aquest material es completa amb dibuixos, imatges retallades o petits objectes tridimensionals.
Dos miralls s'ajunten per un dels seus costats i així poden formar angles de diferents obertures Un cartró suport serveix per a posar-hi els miralls en una ranura, fixant així un angle de 90 graus.

Continguts - Objectius - Activitats

XINXETES

Aquest material permet el desenvolupament de la psicomotricitat fina a través de la manipulació en els nens més petits, així com un inici a la geometria i a l'anàlisi de l'espai.
De xinxetes en trobareu de rodones i de quadrades. Considerem que poden treballar fins a dos nens en un mateix tauler, segons l'activitat.
Aquest material no disposa d'activitats d'aprenentatge, però sí s'enumeren una sèrie d'activitats complementàries que el mestre/a desenvoluparà lliurement segons els alumnes i d'acord amb el seu nivell formatiu.

Continguts - Objectius - Activitats

MÀGIC MOSAIC

Consta d'un conjunt de peces trapezoïdals, totes de la mateixa forma però de quatre colors diferents: groc, vermell, verd i blau. El material es complementa amb una base hexagonal.
Considerem que poden treballar fins a dos nens, segons l'activitat a realitzar.
Aquest material no disposa d'activitats d'aprenentatge, però sí s'enumeren una sèrie d'activitats complementàries que el mestre/a desenvoluparà lliurement segons els alumnes i d'acord amb el seu nivell formatiu.

Continguts - Objectius - Activitats

DÒMINO FIGURES-COSTATS

Material per treballar el reconeixement dels elements de les figures poligonals i, més concretament, el número de costats. Consta de 25 fitxes i hi poden jugar de 2 a 4 alumnes.
Les regles de joc son les mateixes que amb el dòmino clàssic. Es pot variar el número de fitxes a agafar, entre 5 i 7, segons el número de jugadors. Amb aquest material s'hi pot jugar també individualment i convertir-se en auto-correctiu.

Continguts - Objectius - Activitats

TRAMATS

Tramat 1: Tramat continu gran
Tramat 2: Tramat continu petit
Tramat 3: Tramat puntejat 5x5 petit
Tramat 4: Tramat puntejat 5x5 gran
Tramat 5: Tramat triangular-hexagonal
Portada Formaciˇ Recursos Serveis