Centre de Recursos Pedag˛gics de l'AnoiaPortada

Materials i activitats

Infantil
Primària
Secundària

Matemàtiques
numeració i càlcul

ELS REGLETS NUMÈRICS DE MARIA ANTÒNIA CANALS

Reglets de fusta, des d’1 fins a 10 cm. de longitud, que representen els 10 primers nombres naturals, cada número d’un color, més les plaques quadrades (de 10 X 10 cm) per a les centenes i els cubs ( de 10 cm3 ) per als milers, de color marró com les desenes. Les magnituds dels reglets són una expressió realista de les quantitats, amb la característica que no estan marcades les unitats que les formen.
L’objectiu principal dels reglets no és precisament iniciar-se en la noció de quantitat fins al 10, sinó permetre als nens i nenes visualitzar i conèixer els nombres naturals més grans, comparant quantitats, descobrint nombres parells i senars, i fent composicions i descomposicions. També permeten treballar la base deu de numeració.
Nivell: cicles inicial, mitjà i superior de primària i primer cicle d'ESO..

Objectius, habilitats i activitats

PRIMEROS NÚMEROS

Llibre-objecte de fitxes autocorrectives amb osques. Cada fitxa proposa un joc matemàtic, tots els relacionats amb contar i sumar. Una osca a la part superior és el punt de partida i cal saltar a la osca de la part inferior on és la resposta del joc (contar i sumar 2, sumar i trobar el resultat...) pasant el cordó, i tornar a la osca immediatament a sobre, on hi ha una nova pregunta. A l'arribar a l'osca de sortida la fitxa té un trenat de cordó que ha de coincidir amb el dibuix del dors.
LA MULTIPLICACIÓN

Llibre-objecte de fitxes autocorrectives amb osques. Cada fitxa proposa un joc matemàtic, tots els relacionats amb la multiplicació. Una osca a la part superior és el punt de partida i cal saltar a la osca de la part inferior on és la resposta del joc (sumar 8, contar de 7 en 7, trobar el resultat de l'operació...) passant el cordó, i tornar a la osca immediatament a sobre, on hi ha una nova pregunta. A l'arribar a l'osca de sortida la fitxa té un trenat de cordó que ha de coincidir amb el dibuix del dors.
Portada Formaciˇ Recursos Serveis