Curs 2007-2008
DidaVisión 2
Didavision és un compendi que comprèn els pilars bàsics del coneixement científic. Descriu una panoràmica àmplia sobre la història de la vida, els òrgans més importants del cos humà, la nostra ubicació a l'univers, la física, la química, la matemàtica, la tecnologia, l'ecologia... Tots els reportatges es plantegen com una lliçó magistral reduïda: presentació del tema, desenvolupament a través de diferents arxius, conclusió, on es mostra, amb emotivitat, la importància del tema tractat en relació amb la vida de la gent. Cada tema finalitza amb un resum de dos o tres minuts on es destaquen els conceptes fonamentals de la lliçó. Pot servir com a introducció de la classe o com a recordatori dels conceptes fonamentals del tema tractat.
La pesca La pesca
DVD
Secundària
 • Història
 • Tècniques de pesca
 • L’aqüicultura
 • Problemes ecològics derivats de la pesca
La ganadería La ganadería
 • Història
 • El bestiar boví i avícola
 • El bestiar porcí
 • Altres tipus de ramaderia
 • Tècniques ramaderes
 • Situació actual de la ramaderia
Poniendo fechas al pasado Poniendo fechas al pasado
DVD
Secundària
 • Història
 • Mètodes de datació relativa
 • Mètodes de datació absoluta
 • Datació absoluta radiomètrica: C14
 • La fragilitat d'una petjada
La cartografía La cartografía
 • Història
 • L'Islam i l'Edat Moderna
 • La tècnica cartogràfica: Tots els mapes menteixen
 • El problema de Groenlàndia
 • La cartografia moderna
 • Una mirada des de fora
El agua dulce El agua dulce
DVD
Secundària
 • Qualitats de l'aigua
 • L'aigua i els éssers vius
 • Distribució de l'aigua
 • La pluja ja no és suficient
La biodiversidad La biodiversidad
 • La diversitat biològica del planeta Terra
 • La biodiversitat, un recurs de valor incalculable
 • Les selves tropicals: Retallant el nostre futur
 • Cap a la gran extinció
El vidrio El vidrio
DVD
Secundària
 • Història
 • Aplicacions del vidre
 • El futur del vidre
Los metales Los metales
 • Història
 • Característiques dels metalls
 • El ferro
 • L'alumini
 • Els metalls a les nostres vides
Nitrógeno y carbono Nitrógeno y carbono
DVD
Secundària
 • El cicle del nitrògen
 • Fixació del nitrògen
 • El cicle del carboni
 • El carboni torna a l'atmosfera
Agua, fósforo y azufre Agua, fósforo y azufre
 • Cicle de l'aigua o hidrològic
 • El cicle del fòsfor
 • El cicle del sofre
La Revolución Informática La Revolución Informática
DVD
Secundària
 • Història
 • La revolució informàtica
 • La informàtica a les nostres vides
El dinero El dinero
 • El canvi
 • La moneda natural
 • Els metalls
 • Els sistemes monetaris
 • El diner modern
Asepsia, anestesia y cirugía Asepsia, anestesia y cirugía
DVD
Secundària
 • La lluita contra el dolor
 • Anestèsia general, local i regional
 • Antisèpsia i asèpsia
 • La cirugia
Vacunas y antibióticos Vacunas y antibióticos
 • Vacunació i immunoteràpia
 • Mecanismes d'actuació de les vacunes
 • Els antibiòtics
 • Present i futur de la lluita antimicrobiana
El hígado El hígado
DVD
Secundària
 • Anatomia del fetge
 • Funcions del fetge
 • La vesícula biliar i la bilis
 • Malalties del fetge
La energía de la vida La energía de la vida
 • L'energia i els éssers vius
 • L'energia a les cèl·lules
 • Història de dos cèl·lules
 • Mitocòndries, monstres subcel·lulars
 • L'energia en el cos humà
La ingeniería civil La ingeniería civil
DVD
Secundària
 • Història
 • Ponts
 • Carreteres i autopistes
 • Ports i aeroports
 • Polders i canals
 • Tunels i trens
 • Altres infraestructures
Las telecomunicaciones Las telecomunicaciones
 • Història
 • La conquesta de l'electricitat
 • Els satèl·lits artificials i la Televisió
 • Internet
 • La telefonia mòbil
La Geometría en nuestras vidas I La Geometría en nuestras vidas I-II
DVD
Secundària
 • Formes geomètriques quotidianes
 • Les còniques i altres corves
 • La geometria en l'art
 • Aplicacions pràctiques de la geometria
La Geometría en nuestras vidas II
 • El nombre auri en l'art i en el disseny
 • El nombre auri en la natura
 • Els fractals
 • Aplicacions dels fractals
 • La geometria de la pàgina de goma
La Química en la vida cotidiana La Química en la vida cotidiana
DVD
Secundària
 • La química a la llar
 • La química i el color
 • La química en l'organisme
 • La química de l'amor
Los plásticos Los plásticos
 • Història
 • Què són els plàstics?
 • Materials termoplàstics
 • Plàstics termoestables
 • Plàstics elastòmers
 • Inconvenients dels plàstics
Matemáticas y civilización I Matemáticas y civilización I- II
DVD
Secundària
 • El món antic
 • Mesopotàmia
 • Egipte
 • Grècia
 • El cero i la notació posicional
Matemáticas y civilización II
 • El Renaixement
 • Matemàtica moderna
 • El segle XVII: Descartes i Fermat
 • Newton i Leibniz
 • El segle XVIII
 • Els segles XIX i XX
Tamaño, forma y vida I Tamaño, forma y vida I-II DVD Secundària
 • Digues-me que menges i et diré com ets
 • Quan la grandària si importa
 • Copian a la natura
Tamaño, forma y vida II
 • Avantatges i inconvenients de la grandària petita
 • Armadures i tubs buits
 • El regne dels transformistes
 • Quan les aparences enganyen