Curs 2007-2008
ENCICLOPÈDIA CATALANA VISUAL
 
Enciclopèdia Catalana Visual, 1
L'UNIVERS
DVD
Primària
Secundària
L'univers: Les forces que regeixen l'univers. Què és la cinemàtica? La força i el moviment. Les lleis del moviment de Newton.
Enciclopèdia Catalana Visual, 2
L'ENERGIA
MATÈRIA I ENERGIA
DVD
Primària
Secundària
L'energia: Què és l'energia? Què és l'energia nuclear? Què és la llum? La calor i la temperatura.
Matèria i energia: Viatge a l'interior de la matèria. Què és l'electricitat? Els fenòmens atmosfèrics.
Enciclopèdia Catalana Visual, 3
EL SISTEMA SOLAR 1 i 2
DVD
Primària
Secundària
El Sistema Solar 1: Què són els estels? El sol: font d'energia i vida. El sistema solar.
El Sistema Solar 2: El planeta terra. Els satèl·lits. Els cometes.
Enciclopèdia Catalana Visual, 4
ELEMENTS
DVD
Primària
Secundària
Elements: L'aigua. El carboni. La sal. El petroli.
Enciclopèdia Catalana Visual, 5
LA TERRA
DVD
Primària
Secundària
La Terra: Què són els volcans? Per què es produeixen els terratrèmols? Què són les glaceres? Com és el mar?
Enciclopèdia Catalana Visual, 6
EL MAR
DVD
Primària
Secundària
El Mar: La vida marina. L'Antàrtida. La vida a les regions tropicals. Els boscos.
Enciclopèdia Catalana Visual, 7
CÈL·LULA I GENÈTICA
DVD
Primària
Secundària
Cèl·lula i genètica: Com va començar la vida? Com són les cèl·lules? El DNA. Els virus.
Enciclopèdia Catalana Visual, 8
LES PLANTES I ELS ANIMALS. INSECTES I RÈPTILS
DVD
Primària
Secundària
Les plantes i els animals: El món vegetal. El regne animal. Els altres regnes.
Insectes i rèptils: Els insectes. El món de les abelles. Els rèptils.
Enciclopèdia Catalana Visual, 9
OCELLS I MAMÍFERS. VIDA I EVOLUCIÓ
DVD
Primària
Secundària
Ocells i mamífers: Els ocells. Els mamífers I. Els mamifers II.
Vida i evolució: La piràmide de la vida. L'evolució de les espècies. L'evolució de l'home. Com es forma un ésser humà?
Enciclopèdia Catalana Visual, 10
EL COS HUMÀ 1 i 2
DVD
Primària
Secundària
El cos humà 1: El sentit de la vista. L'oïda humana. El gust i l'olfacte.
El cos humà 2: La calor i els éssers vius. La pell. La respiració.
Enciclopèdia Catalana Visual, 11
EL COS HUMÀ 3 i 4
DVD
Primària
Secundària
El cos humà 3: La nutrició. Què és la sang? L'esquelet. Els músculs
El cos humà 4 : Els ronyons. El cor humà. El cervell.
Enciclopèdia Catalana Visual, 12
MEDI AMBIENT I PROGRÉS
DVD
Primària
Secundària
Medi ambient i progrés: La contaminació. El procés de la civilització. La contaminació atmosfèrica. La ciència del segle XX. L'enginyeria genètica.
Enciclopèdia Catalana Visual, 13
ELS TRANSPORTS 1 i 2. L'ESPORT
DVD
Primària
Secundària
Els transports 1: Els motors de combustió. L'automòbil. Com funciona un avió? Com s'organitza el trànsit?
Els transports 2: Els transports terrestres. Els transports aeris. Els transports marítims.
L'esport.
Enciclopèdia Catalana Visual, 14
LA VIDA A L'ESPAI. ELECTRÒNICA I IMATGE
DVD
Primària
Secundària
La vida a l'espai: Com es viatja a l'espai? Les naus d'exploració espacial. La conquesta de la lluna. Com funcionen els telescopis?
Electrònica i imatge: La fotografia. El cinema. La televisió.