Curs 2007-2008
MATEMÀTIQUES ESO
La finalitat d’aquesta obra de caràcter audiovisual és facilitar la comprensió i assimilació dels conceptes matemàtics, aconseguint, d’aquesta manera, desenvolupar amb més facilitat les facultats de raonament i abstracció dels alumnes d’aquesta etapa educativa. L’obra també ofereix pautes per a l’ús de materials tecnològics a l’hora de resoldre exercicis corresponents a les explicacions i a l’hora de posar en pràctica els coneixements adquirits. Aquests materials són, entre d’altres, la calculadora científica, programes informàtics i internet.
Matemàtiques. Primer i Segon curs d’ESO
4 DVD i guia didàctica
Secundària obligatòria
Consta de quatre DVD, amb una durada total de dues hores, on s’acompanyen les explicacions amb il·lustracions i imatges, i una guia didàctica. L’obra està dividida en dues parts. La primera correspon a Primer curs d’ESO i està formada per 44 temes. La segona part correspon al Segon curs d’ESO i consta de 37 temes.
Matemàtiques. Tercer i Quart curs d’ESO
4 DVD i guia didàctica
Secundària obligatòria
Consta de quatre DVD, amb una durada total de dues hores i mitja, on s’acompanyen les explicacions amb il·lustracions i imatges, i una guia didàctica. L’obra està dividida en dues parts. La primera correspon a Tercer curs d’ESO i està formada per 46 temes. La segona part correspon a Quart curs d’ESO i consta de 55 temes.