Curs 2007-2008
CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ
 
La convivència en els centres d'educació infantil i primària dossier
CD
DVD
ensenyants
educació infantil
primària
Presenta una selecció de propostes pedagògiques per tal d'orientar els centres en l'educació per a la convivència, agrupades en 3 àmbits: identitat, relació i solidaritat. El CD-ROM inclou Qüestionaris per avaluar l'assertivitat i els materials del Programa de Competència Social Decideix. Volum I i Decideix. Volum II.
Diversita't. Cançons, danses... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat dossier
CD
ensenyants
educació infantil
primària
secundària
Recurs per a ensenyants i educadors en el lleure per treballar la diversitat, en infants i joves d'entre 3 i 16 anys en contextos multiculturals, a partir de la música.
Guia de mediació escolar. Programa comprensiu d’activitats. Educació primària i secundària obligatòria
llibre
ensenyants
primària
secundària
Aquesta guia de mediació escolar desenvolupa un programa d’activitats que de manera sistemàtica, pràctica i participativa, contribueix a la construcció d’actituds i valors de la convivència.
Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula
llibre
ensenyants
Aquest llibre aposta radicalment per l'escola inclusiva enfront de l'escola selectiva. Proporciona eines de treball i recursos per desenvolupar un procés d'ensenyament-aprenentatge que doni la veu a l'alumne i el situï al centre de l'acte educatiu.
Didáctica en la educación social. Enseñar y aprender fuera de la escuela
llibre
ensenyants
Dóna orientacions i posa exemples de la intervenció educativa en el camp social. Analitza cinc casos concrets: la ludoteca, un centre per la tercera edat, un centre infantil i juvenil de temps lliure, l'educació de persones adultes i un centre de menors.
Aprendre junts a l'aula. Una proposta inclusiva
llibre
ensenyants
El tema central d'aquest llibre és l'atenció a la diversitat i als alumnes amb dificultats, tant d'aprenentatge com de participació, alhora que es tracta també l'organització i el funcionament del centre en relació a aquests aspectes.
Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración
llibre
ensenyants
primària
secundària

Aquest llibre clarifica terminològicament i conceptual l'entorn de la interculturalitat i la inclusió. També fa referència a estratègies basades en experiències reals i proporciona un model concret de dinamització d'un claustre.

La orientación en los centros educativos. Organización y funcionamiento desde la práctica
llibre
ensenyants
secundària
Recull de propostes d'actuació que defineixen i acoten el rol professional de l'orientador escolar.
Bullying. Aulas libres de acoso
llibre
ensenyants
Conté estratègies de prevenció i intervenció per utilitzar als centres educatius per tal de crear un entorn educatiu a l'aula on les persones se sentin segures, acceptades i valorades.
Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos
llibre
ensenyants
secundària
Proposta d'actuació oberta global i integradora, que intenta fer arribar des d'una perspectiva de centre, una resposta de caràcter educatiu als conflictes de convivència que s'expressen de forma violenta als centres escolars.
Pedagogía de la convivencia
llibre
ensenyants
Es proposen les vies del diàleg i la reflexió crítica com a camí per a vetllar per una bona convivència en el món de l'educació.
PNL per a docents. Millora el teu coneixement i les teves relacions
llibre
ensenyants
Presenta els principis i les tècniques del model de comunicació anomenat Programació Neurolingüística (PNL) i exposa la importància de la seva aplicació en l'activitat docent, per a la millora del creixement personal dels ensenyants.
¿Per què he dit blanc si volia dir negre? Tècniques assertives per al professorat i els formadors
llibre
ensenyants
Diferents maneres d'utilitzar l'assertivitat en l'activitat formativa per aconseguir el benestar dels ensenyants i millorar les relacions amb l'alumnat.
Ni tu ni jo. Com arribar als acords
llibre
ensenyants

Aquest llibre pot ajudar a observar, des d’una perspectiva diferent, el que succeeix diàriament en el desenvolupament de laprofessió com a professor o formador, i analitzar la pròpia habilitat com a negociador.

Els 10 principis de la cultura de mediació
llibre
ensenyants
Aquest llibre mostra un procés de gestió de conflictes interpersonals -la mediació escolar-, conduït per un tercer -el mediador escolar-, que ajuda a passar de la confrontació a la col·laboració.
Herramientas para trabajar en mediación
llibre
ensenyants
primària
secundària
Maneres diferents de mostrar els mecanismes i les eines de comunicació que tenen els mediadors per arribar a acords duradors i, alhora, satisfer les parts implicades.
¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? Lugar de acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica de la infancia
llibre
ensenyants
educació infantil
cicle inicial
Recull de les conclusions d'una jornada d'estudi i debat sobre l'activitat psicomotriu dels infants amb l'intercanvi de punts de vista de dos grans pràctics-teòrics: Bernard Aucouturier i Gérard Mendel.
Models de família. Què és el que compta de debò?
llibre
ensenyants
primària
secundària
El llibre tracta els diferents tipus d'estructura familiar que coexisteixen actualment i la seva influència en el desenvolupament psicològic dels nens.
Las preguntas de la vida
llibre
ensenyants
secundària
Reflexió sobre la utilitat de la filosofia i el seu paper a l'ensenyament secundari.
Relacionarnos bien. Programa de Competencia Social para niñas y niños de 4 a 12 años
llibre
ensenyants
educació infantil
primària
Programa dirigit a la solució de problemes interpersonals, mitjançant el desenvolupament de les destreses socials i cognitives.
Temps de mediació
llibre
ensenyants
secundària
Programa per introduir i consolidar la pràctica de la mediació en contextos educatius. Vol donar resposta a la necessitat de capacitar periòdicament nous mediadors i mediadores i també, d'aprofundir en la preparació dels ja iniciats.
Fem les paus. Mediació 3-6 anys
llibre
ensenyants
educació infantil
Proposta de treball a l'aula per a educació infantil adreçada a crear situacions de reflexió sobre les relacions entre persones.
Mediació en l'aprenentatge
llibre
ensenyants
Recull de reflexions, aportades per diferents especialistes, a l'entorn de l'acció mediadora en els processos cognitius i les perspectives de futur sobre tota una sèrie de temes clau en l'educació.
Mediació escolar
vídeo
ensenyants
secundària
En aquest reportatge es mostren models de mediació portats a terme en tres centres docents de Catalunya.
Ser persona y relacionarse. Habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral
carpeta.
llibrets
ensenyants
secundària
Carpeta que té com a principal objectiu educar per a la millora de les relacions interpersonals. Conté nombroses activitats per a l'alumnat, seqüenciades segons l'edat i el nivell psicoevolutiu.
Valors per a la convivència
llibre
ensenyants
primària
secundària
Els valors que es treballen són: respecte, paciència, constància, prudència, urbanitat, responsabilitat, ordre, sinceritat, confiança, diàleg, tolerància, creativitat, cooperació, compassió, generositat, amistat, llibertat, justícia, pau, alegria.
Aprendre a conviure
llibre
ensenyants
Autoretrat de l'escola Sant Miquel de Cornellà de Llobregat, amb els aspectes més remarcables d'una manera de fer escola.
Com viure i conviure, deixant viure?
llibre
ensenyants
secundària
Proposta per al desenvolupament de projectes sobre el tractament dels valors a l'aula.
La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques
dossier
DVD
ensenyants
secundària
Propostes pedagògiques per als centres de Catalunya, que té la mediació com a eix vertebrador en la resolució dels conflictes. El dvd recull experiències en tres instituts entorn de la mediació escolar.
La família espanyola davant l'educació dels seus fills
llibre
ensenyants
secundària
Debat educatiu a Espanya a partir del marc institucional de l'educació, especialment en l'ensenyament secundari i de la responsabilitat dels pares en aquestes edats.
Educación familiar. Nuevas relaciones humanas y humanizadoras
llibre
ensenyants
Vol donar resposta a la necessitat que tenen els educadors, mestres, professorat, pares, mares i fills per entendre l'educació actual en l'àmbit familiar.
Les Tres Bessones fan les paus
llibre
primària
L'Anna i la Teresa estan dolgudes: en David només ha convidat l'Helena a la seva festa d'aniversari... I això fa que totes tres es barallin de valent.
Una experiència en habilitats socials
llibre
ensenyants
Presentació d'una experiència de treball duta a terme en un CEIP de Terrassa entorn a la promoció de les habilitats socials.
Sentir i pensar. Programa d' Intel·ligència Emocional per a nens i nenes de 3 a 5 anys
maleta pedagògica
ensenyants
educació infantil
El projecte proposa activitats per treballar els següents nou mòduls: autoconeixement, autonomia, autoestima, comunicació, habilitats socials, escolta, solucions a conflictes, pensament positiu, assertivitat.