Experiència seleccionada en la modalitat de comunicació oral
 

Títol:

L’Aprenentatge servei com a metodologia per a l’Educació per la ciutadania
Centre:
Servei Educatiu Baix Llobregat-6 / Pla Educatiu d'Entorn
Localitat:
Sant Vicenç dels Horts
   
L’Aprenentatge Servei són activitats educatives que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Perquè una pràctica educativa sigui aprenentatge servei, hauria de complir alguns requisits bàsics com ara: que hi hagi aprenentatge, que es faci un servei, que s’estructuri en forma de projecte en què col•laborin diferents agents, entitats o col•lectius, que hi hagi participació dels implicats en totes les seves fases i que hi hagi reflexió sobre el procés i sobre els resultats.

 
     
+ Informació
 
Resum de la comunicació
 
www.reporteducacio.cat: espai del grut de treball d'ApS