NUMERACIÓ I DESCOMPOSICIÓ

 

      Jocs amb daus ( oca, parxís, joc de l'escala...)

     Domina 3

    Rumba de números

    Joc de cartes "Cuenta cuatro"