... cal reivindicar en paral·lel amb la defensa de la natura i la cultura, la pluralitat de llengües, les diferents maneres de dir el món, els sistemes de comunicació i d'expressió que els grups humans han desenvolupat al llarg de molts mil·lennis, com a manifestacions i concrecions del nostre senyal més distintiu: el llenguatge, sense el qual no seríem humans.

Jesús Tuson
Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística
Ed Empúries. Barcelona, 2004

 
 
A la web del CRP del Gironès