Webs d'experiments científics

*  Zona de Experimentos (EducaRed)

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/experimentos/

*  El rincón de la ciencia (IES Victoria Kent)

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/practica.html

*  CienciaNet (Antonio Varela)

http://www.ciencianet.com/experimentos.html

*  CosmoClick (Educ@alia)

http://www.educalia.org/externs/tcosmoexp/esp/index.htm

*  Ciencia Fácil (Miguel Vargas)

http://www.cienciafacil.com/

*  Experimentos (Gilda Flores)

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/experimentos/index.htm

*  Hagamos experimentos (Gobierno de Venezuela)

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/experimentos/swf/HagamosExperimentos.swf

*  Actividades/experimentos (Discovery Kids)

http://www.tudiscoverykids.com/actividades/experimentos/

*  Tianguis de Física (CCADT, México)

http://www.tianguisdefisica.com/

*  Mira y alucina (PortalMix)

http://www.portalmix.com/efectos/

*  80 Optical Illusions (Michael Bach)

http://www.michaelbach.de/ot/

*Química (Fundación CIENTEC)

http://www.cientec.or.cr/ciencias/experimentos/quimica.html

*Experiments cassolans (Núria Samper i Lluís Molas)

http://www.quimica.urv.es/~w3siiq/DALUMNES/06/siiq6/

*Madrid es ciencia

http://www.madrimasd.org/experimentawiki/feria

*Experiments de ciències

http://sites.google.com/site/2ndeljulia/Home

*Curiosikid

http://www.curiosikid.com/view/index.asp?pageMs=4854&ms=158

*Science in School

http://www.scienceinschool.org/

 

Darrera actualització: 21 d'octubre de 2009