Centre de Recursos Pedagògics de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda

 

El Centre de Recursos Pedagògics
   
Localització del CRP de Montcada i Reixac
C/. Baix de Sant Pere, s/n (MAS RAMPINYO)
08110 (MONTCADA I REIXAC)
Tel. 93 5647639 / Fax. 93 5648663
E-mail: crp-montcada@xtec.cat
Horari del servei: de dilluns a divendres, matins de 9 a 14h., tardes de 16 a 18h. divendres de 16 a 17h.
   
   
 

Els CRP són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

 
 Els CRP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP).

 
 S’adrecen als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.

 
 Objectius 
 Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.  
 Localitzar, seleccionar i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.  
 Donar suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.  
 Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col·laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.