Pàgines web d'interès
   
Grup de treball de la UAB, EVLANG, Ja-Ling, sobre la diversitat lingüística
http://dewey.uab.es/jaling/principal.htm
Fundació Jaume Bofill
http://www.fbofill.org
Associació socio-cultural IBN BATUTA (ASCIB)
http://www.ascib.net
Edualter. Xarxa de recursos per la pau
http://www.edualter.org
Consorci per a la normalització lingüística. Jocs en català
http://www.cpnl.org/jocs/index.htm
Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.cat
Consorci Institut Infància Món urbà
http://www.ciimu.org
Recursos per a la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts
http://www.xtec.es/dnee/jornada/material1.htm
L'adaptació de materials curriculars
http://www.xtec.es/~mjulia/alumnat/assessor/adaptacio.htm#continguts
Estudis comparatius entre la gramàtica catalana i les gramàtiques de l'àrab, el berber, el xinès, el wolof, el fula i el mandinga
http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/llengues/index.htm
Estratègies d'atenció a la diversitat multicultural
http://antalya.uab.es/ice/portal/equips/Presentacio.htm
Edualter (materials mitjans audiovisuals, adreçats a formadors i joves de 14 a 18 anys)
http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/indexcat.htm
Edualter (cinema i desenvolupament, sobreviure i resistir al Sud i fugir al Nord)
http//www.edualter.org/material/cinemad3/index.htm
Recursos per la comunicació amb famílies i alumnes nouvinguts que desconeixen la llengua catalana i castellana
http://www.xtec.cat/dnee/jornada/taller1.htm
Què entenem per món musulmà
http://www.observatori.org/paula/esfera/propostes/consulta_proposta.php?esfera=2&lng=cat&id=11
   
   
 Guia de Serveis
http://xtec.net/crp-montcada/nouvinguts/guiaacollida1.pdf