CERCA I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

És el primer pas en el procés de recerca. Cal tenir en compte què implica aquest procés i trobar la resposta a preguntes com:

Què busco?
On ho busco?
Com ho busco?
...