EXEMPLES DE PROJECTES DE RECERCA

Xinxeta El projecte de recerca a 4t d'ESO, una oportunitat. Experiències emmarcades en el projecte Ments curioses, recerca 0-18 del CESIRE del Departament d'Educació
Xinxeta Exemples de projectes de recerca premiats per Es de libro,Programa educatiu promogut per CEDRO ( Centro Español de Derechos Reprográficos) per aprendre a ser creatiu i rigorós en l'ús de les fonts, a l'hora d'elaborar un treball d'investigació.
Xinxeta Treball de recerca història oral 4t ESO Web de les ciències socials
Xinxeta Propostes i suggeriments per dissenyar projectes de recerca a 4rt d'ESO. CDEC (Centre de Documentació i Experimentació de Ciències)
 
TREBALLEM AMB BLOGS

El blog com a entorn col·laboratiu és especialment adequat per desenvolupar els projectes de recerca.
Xinxeta Vegeu els projectes de recerca dels alumnes de 4t d'ESO del Col·legi Maria Immaculada de Tremp. Pareu especial atenció en la metodologia de treball:(pàgina parlem-ne) i en el desenvolupament del projecte
Xinxeta Vegeu també l'excel·lent feina feta en el blog: Treballs de recerca d'història oral. Ciències Socials. IES Vescomtat de Cabrera.