PROJECTE DE RECERCA I COMPETÈNCIA INFORMACIONAL

Plantejar un procés de recerca a l'alumnat comporta una tasca educativa enfocada al desenvolupament de la seva competència informacional. Treballar aquesta competència es traduirà en el desenvolupament de la seva capacitat de seleccionar i fer servir la informació per convertir-la en coneixement que podrà aplicar a diferents situacions i àmbits de decisió de la seva vida.

El projecte de recerca és una molt bona oportunitat per assegurar la competència informacional de l'alumnat en acabar l'escolarització obligatòria.

Aquest lloc web és un espai destinat al professorat per ajudar-lo a emprendre aquesta tasca de manera efectiva. Conté una selecció de materials didàctics, recursos i estratègies metodològiques organitzats temàticament en funció del desenvolupament del procés de recerca de l'alumnat.

Llocs web de referència:

Biblioteca escolar Puntedu. Àmbit Accès i ús de la informació. La competència informacional des de la biblioteca escolar
La biblioteca escolar com a eina educativa
. Una
eina per al desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals dels alumnes. Glòria Durban

Web recerca.info. Pàgina per a Joves Investigadors. Universitat Abat Oliva

Alfin EEES   Portal per treballar les Competències i Habilitats de Gestió de la Informació per Aprendre a Aprendre en el marc del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Ministerio de Educación

Eduteka. Portal educatiu per treballar la competència en el maneig de la informació

Biblioteques públiques de Salt


Es de libro. Programa educatiu promogut per CEDRO ( Centro Español de Derechos Reprográficos) per aprendre a ser creatiu i rigorós en l'ús de les fonts, a l'hora d'elaborar un treball d'investigació.

Eines per a la recerca a l'ESO i al Batxillerat. Una proposta interdisciplinar sobre metodologia. Llicència retribuïda d'Albert Piñero Subirana. Curs 2005-2006

El laboratori interdisciplinari pel batxillerat. A l'EDU365, entorn virtual amb recursos per a totes les matèries. (adreçat a batxillerat però amb propostes prou útils per fer el projecte de recerca)

COM SOC. Tutories virtuals per a recerques. A l'Edu365 propostes de temes i tutories virtuals (també adreçat a batxillerat, útils per fer el projecte de recerca).