COM FER ELS TREBALLS. COMUNICAR LA INFORMACIÓ

Cal actuar amb ètica i responsabilitat en la utilització dels materials emprats.
S'han d'aplicar i comunicar els resultats correctament.