EL CICLE TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA CICLE FORMATIU GRAU MIG
S’imparteix en les instal·lacions de l'escola i consta de 990 hores totalment específiques repartides en els crèdits següents: CRÈDIT 1: Operacions administratives i documentació sanitària CRÈDIT 2: L'ésser humà davant la malaltia CRÈDIT 3: El benestar del pacient. Higiene, repòs i moviment CRÈDIT 4: Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà CRÈDIT 5: Primers auxilis CRÈDIT 6: Higiene del medi hospitalari i neteja del material CRÈDIT 7: Recolçament psicològic del pacient CRÈDIT 8: Educació per la salut CRÈDIT 9: Tècniques d'ajuda odontològica CRÈDIT 10: Relacions en l'equip de treball CRÈDIT 11: Formació i orientació laboral CRÈDIT 13: Síntesi CRÈDIT 14: Salut mental La distribució en diferents empreses de les 410 hores d’aquesta part és un dels trets característics de la nostra escola. Cada alumne realitza pràctiques en planta hospitalària, consulta odontològica, residència geriàtrica i centre d'atenció primaria. Aquesta formació multidisciplinar permet conèixer de prop les diferents vessants de la professió, ampliant així el ventall de possibilitats d'inserció en el món laboral. CRÈDIT 12: Formació en centres de treball
Formació Teòrica
L'ESCOLA EL CICLE LA PROFESSIÓ ENLLAÇOS NOTA LEGAL CONTACTE
El Cicle
Els Tallers
PRÀCTIQUES. Aquest taller permet assessorar l'alumne individualment, reforçant les tasques que plantegen més dificultats a nivell pràctic.
NOMENCLATURA ESPECÍFICA. Aquest taller permet assessorar l'alumne individualment, reforçant les tasques que plantegen més dificultats a nivell teòric.
ESCRIPTURA I ORTOGRAFIA. Amb aquest taller es pretén que els alumnes que ho necessiten puguin assolir els nivells mínims de comprenssió i expressió oral i escrita.
Escola Edgar | Prat de la Riba, 89 - 08222 Terrassa (Barcelona) | Telèfons 937 859 876 - 620 702 831
Centre Concertat i Homologat pel Departament d’Ensenyament

L'Escola EDGAR és un centre d'ensenyament especialitzat en la branca sanitària on únicament

impartim el Cicle de Grau Mig de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria.

Som una escola concertada i homologada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de

Catalunya, i com a tal exigim uns requisits mínims per cursar el CFGM que oferim:

Títol de graduat en ESO

Títol d'FP1 ó equivalent

Tenir aprovat 2n de BUP

Tenir superada la prova d'accés a CFGM

Els Crèdits més informació > més informació >
Formació Pràctica

Oferim dins del curs de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, una sèrie d'activitats que faciliten

l'assimilació dels continguts teòrics i pràctics, així com la incorporació dels nostres alumnes al

món laboral.

GERIATRIA. Aquest taller permet que l'alumne s'acosti al món de l'avi i que treballi en profunditat temes relacionats amb la seva cura.
PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES I M.T.S. Considerem imprescindible treballar i canalitzar els hàbits dels nostres alumnes, tant a nivell personal com de futurs professionals de la sanitat.
CURS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI I RECERCA DE TREBALL. L'assessorament en l'optimització del temps d'estudi és essencial. A més, es pretén que l'alumne sigui capaç d'afrontar les primeres entrevistes de treball amb la suficient garantia d'èxit.
escolaedgar + EL CICLE