INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIONS

Quan acabis aquesta webquest coneixeràs unes quantes coses més de les plantes en general i coneixeràs a fons cinc plantes aromàtiques , que a partir d'ara creixeran al jardí de la nostra escola.

Hauràs après a fer un jardí, i esperem que et sentis satisfet de contribuir a fer més bonica la nostra escola.

També hauràs navegat per Internet de la mà dels teus mestres, hauràs fet servir la “xarxa” com a font d'informació segura , i hauràs practicat la descàrrega de documents.

Hauràs treballat de manera autònoma, i també en equip, essent responsable de les tasques que se t'han encarregat.

A partir d'ara podràs cuidar el jardí de l'escola , i quan surtis al bosc amb la família podràs identificar i observar un munt de plantes més.

CONCLUSIONS

 

Aquesta WebQuest ha estat pensada per complementar el projecte interdisciplinar del curs de 2n de Primària LES PLANTES ARÒMATIQUES

Afavorint el treball per competències:

Tractament de la informació i la competència digital

Utilitzant la WebQuest per cercar informació , seleccionar-la, registrar-la i processar-la.

Competència matemàtica

Aplicant el llenguatge matemàtic a la resolució de problemes relacionats amb la construcció del jardí, i la compra de plantes.

Competència d'aprendre a aprendre

Fomentant el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles .

Competència d'autonomia i iniciativa personal

Participant activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Realitzant observacions directes i indirectes de les plantes , tot fomentant l’ús responsable dels recursos naturals

Competència social i ciutadana

Creant i mantenint un espai comú , un espai per a tota l’escola.

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Afavorint la lectura, i fomentant l’expressió oral, adequant les formes i el contingut als diferents arguments dels contes, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.

Competència artística i cultural

Combinant adequadament, amb finalitats creatives i estètiques, els colors i les formes de les plantes a l’hora de fer un jardí.

 

Aquesta WebQuest ha estat feta i ideada per la Joana i en Pere