LES CONVIVÈNCIES A GOMBRÈN

 

Treball en grup i intercanvi opinions. Comprovar el valor del temps que tenim.
Reviure el que dóna sentit a la pròpia vida.
   
 
Conèixer més els nostres companys
Reflexionar i pregar junts   Compartir la taula