22 DE JUNY

 

Primària........a la Font del Tòtil, un paratge molt nostre.