IES Bernat MetgeNotícies
 

COORDINACIÓ AMB LES ESCOLES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L'IES Benat Metge i els CEIP's adscrits

En coordinem en les àrees següents:

TUTORIES
Amb reunions del Coordinador Pedagògic i els tutors de primer d'ESO amb els tutors i tutores que l'any anterior havien tingut els nostres alumnes.

DEPARTAMENTS
Amb reunions amb els Departaments de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques per tal de coordinar les programacions d'aquestes disciplines.

ESCOLA DE PARES I MARES
Es programa, amb el suport de l'Ajuntament del Districte de Sant Martí, un cicle de conferències de formació per a pares i mares de l'alumnat.

 

CEIP Bac de Roda
www.xtec.es/centres/a8002873

CEIP Els Horts
www.xtec.es/centres/a8039483/

CEIP La Palmera
www.xtec.es/centres/a8039495

CEIP La Pau
www.xtec.es/centres/a8002575

CEIP Arc de Sant Martí
www.xtec.es/centres/a8002393/