IES Bernat MetgeProfessorat
""contacte
 

 

PRESENTACIÓ

  ACTIVITATS
 

FAMÍLIES

   
""""
 

L'IES Bernat Metge té constituïda una Associació de Mares i Pares d'Alumnes que complementa amb la seva aportació econòmica moltes activitats del Centre.

Què és l'AMPA ?

L'AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes que té com a funció principal fer de mitjancera entre les famílies i el centre, i tractar tant temes educatius com del funcionament quotidià de l’institut.

 

Com es pot contactar amb l’AMPA?

  • Assistint a qualsevol reunió de la Junta de l’AMPA (dimarts de 18.00 a 19.30h)
  • Deixant qualsevol consulta a la nostra bústia de l’Institut.

Com s’hi pot participar?

  • Fent-nos socis i, si fos possible, formant part de la Junta de l’institut.

Formar part de la junta és participar de forma voluntària i desinteressada en el funcionament de l’institut, estar al corrent del dia a dia, poder compartir preocupacions, dubtes..., i sobretot mantenir uns canals de comunicació professor-alumne-pares.

Des de la junta també representem els pares en el Consell Escolar del Centre, cooperant en la presa de decisions i/o aportant idees.

 

Amb la quota de l’AMPA què aporto a l’institut?

  • Amb la quota que paguem cada família de l’AMPA gestionem i paguem les activitats extraescolars, activitats com el futbol, hip-hop, teatre...
  • Mantenim la biblioteca i l’aula d’informàtica oberta en horari extraescolar perquè els nois puguin consultar dubtes, estudiar o fer treballs al centre.
  • Fem aportacions per als viatges i les festes de final d’etapa dels alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat.
  • Comprem les agendes per als alumnes i professors...
  • Subvencionem la compra de llibres de text.

Al tancament del curs escolar, si d’aquestes despeses hi resta algun romanent, els diners es lliuren al centre perquè el reinverteixi en benefici de l’alumnat, tot deixant com a fons per al proper curs un màxim de 3.000 euros.

Com a pares sabem que l’educació no es limita a aprovar les assignatures i superar cursos, sinó que continua a les hores lliures, compartint amistats i relacions. Creiem que entre tots plegats podem aconseguir que l’institut dels nostres fills sigui millor cada dia. Així doncs, us animem a formar part de l’AMPA.


ACTIVITATS

Futbol Sala

Dimecres

15,00 a 17,00 hores

Teatre Musical

Dimecres

15,00 a 17,00 hores

Aula d'informàtica

Dimarts

17,00 a 19,00 hores

Biblioteca

De dilluns a dimecres

17,00 a 19,00 hores

Hip -Hop

Dimecres

15,00 a 17,00 hores