IES Bernat MetgeNotícies
 

 

PROGRAMA ÈXIT

 

PROGRAMA ÈXIT I

Aquest Programa consisteix en classes de reforç per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i 5è i 6è de Primària que, al nostre centre, es fan els dimarts i dijous, de 17.15a 18.15.

El present curs, 2009-2010, participen els CEIP La Palmera, L’Arc de Sant Martí i Els Horts.

Les classes de reforç estan a càrrec del amics@ grans, un grup de nois i noies vinculats al nostre centre o a les Escoles de primària, normalment, ex alumnes. Es coordinen amb el professorat dels centres implicats en el projectei són un estímul per a l’alumnat que necessita ajuda per a fer els deures, reforçar els seus aprenentatges i millorar la seva autonomia personal.

El Programa Èxit té com a principal objectiu enfortir els vincles entre les Escoles adscritesi l’Institut. Son també objectius del programa:

    - Facilitar el pas de la primària a la secundària.

    - Millorar l’escolarització de l’alumnat amb dificultats.

    - Aprofitar les instal·lacions del centre fora de l’horari escolar.

    - Millorar la coordinació entre Primària i Secundària.

    - Utilitzar noves metodologies de treballi integrar tots els recursos dels centres que hi participen.

Pensem que és un excel·lent instrument per a ajudar a fer els deures, aclarir dubtes i millorar els hàbits de treball.

 

PROGRAMA ÈXIT II

Es tracta d’activitats programades per a l’alumnat de l’Aula Oberta, per tal d’acostar el món laboral a l’escola i diversificar les activitats d’aprenentatge. Durant el curs 2008-2009 es va fer una activitat anomenada “Tan monos com jo”, en col·laboració amb el Zoo de Barcelona i la Càtedra Sabater Pi. En el curs 2009-2010 està previst participar en els “Tallers manipulatius” i en “Cinema i oficis”.