IES Bernat MetgeNotícies
 

Grup de treball NEDAS
Nous entorns d'Aprenentatge a Secundària

El grup de treball es reuneix mensualment amb l’objectiu de crear nous entorns d’aprenentatge per a l’alumnat de secundària del nostre centre fer servir formes millorades de relacionar-se amb l’alumnat tant en el procés d’ensenyament i aprenentatge com a la tutoria, intercanviar experiències internament i amb persones convidades per compartir-les amb els equips docents i finalment actuar com a dinamitzador de la millora del centre.

Està dirigit per Joana Sancho, professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. Hi participen o han participat els/les professors/es: Margarida Aguyé, Joan Carretero, Mariona Casajuana, Mercè Domeque, Joan Josep Llansana, Santiago Marchese, F. Xavier Martín, Miquel Pardo, Isabel Porta, Ramon Pujades, Lluís Vega, Francesc Vilalta i Felicitas Fernández, de l’EAP de Sant Martí.

Aquesta activitat rep el suport de l’ICE de la Universitat de Barcelona.

El treball s’articula amb una metodologia d’investigació-acció en unes deu sessions al llarg del curs, d’una durada d’unes dues hores i amb una periodicitat mensual. Es plantegen dos tipus de sessions: de debat i d’intercanvi. Les de debat consisteixen en la discussió d’un seguit de punts (prèvia lectura d’articles o documents) al voltant d’un tema, seguint un guió orientatiu. Les d’intercanvi s’articulen al voltant d’un ponent que exposarà una experiència o tema específic sobre el qual s’establirà la discussió.