IES Bernat MetgeProfessorat
""contacte
  HORARI
  TAULER D'ANUNCIS
  IMPRESSOS
   
""""
 

HORARI

  Matins Tardes
De Dilluns a Dijous de 9h. a 14h. de 15h. a 18 h.
Divendres de 9h. a 14h. ---------------

 

TAULER D'ANUNCIS

  • SOL·LICITUD DE TÍTOLS DE BATXILLERAT

Procediment:

1.- Passar per les oficines a recollir el rebut de pagament.

2.- Anar a la caixa i lliurar a les oficines el resguard de pagament i portr el llibre d'escolaritat de batxillerat.

3.- Per pagar com a Família Nombrosa és imprescindible el carnet acualitzat.

4.- Omplir un imprès de sol·licitud del Títol.

  • Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material complementari

Consulta de beques


IMPRESOS

Justificant de retard

Justificant de faltes

Autoritzacions