Aurèlia Montabes Garcia: Distingida a les PAU

AMGASA

El dia 25 de juliol, l'alumna Aurèlia Montabes Garcia, va recollir la
Distinció de les PAU que atorga la Generalitat de Catalunya.
L'acte, sota la presidència del Conseller Andreu Mas-Colell,
va tenir lloc al Palau de Congressos de Catalunya.
A la foto, realitzada tot just acabar l'acte de lliurament de distincions, podeu veure a Aurèlia
i als representants de l'Institut: la Sra. Assumpta Sadurní (Directora) i
el Sr. Miquel Gisbert (Secretari), professors de Matemàtiques i de Física, respectivament.