logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Temes transversals

Consulta Batxillerat

Centres de suport

Destacats

 • Per poder examinar-se al Tribunal Ordinari Específic de les PAU, els centres de batxillerat han de presentar a l’Oficina d’Accés a la Universitat les sol·licituds dels alumnes amb dislèxia, com a màxim fins al 20 de febrer de 2015.

  Departament d'Ensenyament
 • Els centres poden fer aquesta oferta a:
  - Batxillerat, per a les matèries de modalitat i optatives, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. El curs 2014-15 s'amplia l'oferta d'optatives amb Llengua i cultura occitanes.
  Els alumnes ho poden sol·licitar en el seu centre quan formalitzen la matrícula.

  Departament d'Ensenyament
 • Actualització de la llista de lectures prescriptives per a les matèries comunes de llengua (llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura) i per a les matèries de modalitat de literatura (literatura catalana, literatura castellana, literatura universal) que incorpora les lectures de la promoció 2014-2016.

  Departament d'Ensenyament
 • Centres que el curs 2015-2016 imparteixen la modalitat d'arts, amb especificació de les vies oferides.

Després del batxillerat

Webs de referències

  Taules de ponderació. Quadres de ponderació 2015 i 2016


  Accés i admissió a la universitat. Web de Secretaria d'Universitats i Recerca


  Formació professional. Espai informatiu


  Ensenyaments artístics superiors


  Ensenyaments esportius