logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Temes transversals

Consulta Batxillerat

Centres de suport

Destacats

 • El curs 2015-2016 es produeixen uns ajustament organitzatius derivats de la norma bàsica per als alumnes de 1r de batxillerat, sense afectar el currículum de les matèries que continua vigent. El segon de batxillerat del curs 2015-2016 es continua regint pel Decret 142/2008. 

  Departament d'Ensenyament
 • Actualització de la llista de lectures per a les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, literatura catalana, literatura castellana i literatura universal, que incorpora les lectures de la promoció 2015-2017. 

  Departament d'Ensenyament
 • Per poder examinar-se al Tribunal Ordinari Específic de les PAU, els centres de batxillerat han de presentar a l’Oficina d’Accés a la Universitat les sol·licituds dels alumnes amb dislèxia, com a màxim fins al 20 de febrer de 2015.

  Departament d'Ensenyament
 • Els centres poden fer aquesta oferta a:
  - Batxillerat, per a les matèries de modalitat i optatives, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. El curs 2014-15 s'amplia l'oferta d'optatives amb Llengua i cultura occitanes.
  Els alumnes ho poden sol·licitar en el seu centre quan formalitzen la matrícula.

  Departament d'Ensenyament

Després del batxillerat

Webs de referències

  Taules de ponderació. Quadres de ponderació 2015 i 2016


  Accés i admissió a la universitat. Web de Secretaria d'Universitats i Recerca


  Formació professional. Espai informatiu


  Ensenyaments artístics superiors


  Ensenyaments esportius