logo del Departament d'Ensenyament la Generalitat de Catalunya
El meu XTEC

Treball a l'aula

  Estratègies metodològiques

  Gravacions

Lectura i escriptura

  Orientacions

  Activitats

Matemàtiques

  Orientacions

  Activitats

Hàbits de treball

  Orientacions i activitats

Altes capacitats

  Altes capacitats

SEP. Matemàtiques. Activitats

Activitats

 • Material a base d'imatges fotogràfiques i textos per treballar el raonament matemàtic i els problemes a Cicle Inicial. Poden projectar-se o descarregar-se des de  l'aplicació Calaméo on estan allotjats.

  Fotografies

  Textos

  Èrica Fatsini
 • Material consistent en una baralla de cartes. Amb aquest material es pot treballar: reconeixement i ordenació de la quantitat fins a 10, comparació de quantitats i descomposició additiva. Autoria: Montserrat Torra

  Educació infantil (Segon cicle)
 • Es tracta d’onze cercles de cartolina plastificada, amb els nombres del 0 i 10 als quals s’ha posat un tros de velcro enganxat a la part posterior, per tal de poder-los enganxar I d’una tira llarga de velcro on càpiguen els 11 cercles. Amb aquest material es pot treballar: l’ordre dels nombres a la sèrie numèrica, el reconeixement de les xifres, la localització espacial dels nombres

  Educació infantil: 2n cicle
 • En aquesta activitat un membre del grup classe taparà un nombre del tauler sense que el vegi el professor o la professora, i després l’endevinarà. Es realitzarà aquest procés dues o tres vegades. Es procedirà a descobrir grupalment la relació que hi ha entre els nombres. Finalment, l’alumnat, en petit grup, procedirà a realitzar el seu propi tauler de joc, que el presentarà a la resta de la classe.

  Educació primària: cicle inicial
 • Comença amb la proposta de triar, a partir d’uns ingressos, entre diferents possibles despeses. Per fer-ne la tria, és útil arrodonir els preus a quantitats enteres d’euros i així poder estimar, mentalment, el que gastaríem segons les opcions que escollim. Es tracta també d’aprendre a identificar ingressos i despeses.

  Educació primària: cicle superior
 • Les aparences enganyen i a vegades ens sorprenen els resultats d’un càlcul. Calcularem el % d'una compra . Quines operacions ens cal fer ?. Treballarem el % i la propietat commutativa de la multiplicació.

  Educació primària: cicle superior
 • Aquesta és una situació que porta a comprendre i aplicar el concepte d’escala utilitzat per a representar la realitat, en mapes i croquis. A partir de l’esquema que representa el circuit de Catalunya a Montmeló proposem calcular l’escala de reducció utilitzada.

  Educació primària: cicle superior
 • Recolzats en la idea de mesura, podem utilitzar la recta numèrica en el treball de fraccions. En aquesta activitat utilitzarem la manipulació real amb una corda. En considerar les fraccions com a punts d’una recta numèrica, cada fracció té una única representació sobre la recta.

  Educació primària: cicle mitjà i cicle superior
 • A partir d'una situació versemblant observaran els 100 primers nombres i descobriran regularitats en el sistema de numeració decimal.

  Educació primària: cicle inicial
 • Partint del plano d’un tresor, es proposa fer la representació a mida real.
  Treballa relacions i canvi, Espai i forma, Mesura i tots els processos (resolució de problemes, raonament i prova, comunicació i representació i connexions). Connexió amb l’àrea de coneixement del medi.

  Educació primària: cicle mitjà
 • Activitat amb raonament i comunicació per part dels alumnes i riquesa en les preguntes de la mestra sobre els aspectes de identificació dels quadrats i triangles.
  Treballa a les àrees de descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatges.

  Educació infantil: 2n cicle
 • Els processos serveixen durant tota l’activitat per ajudar als nens i nenes a ferse seus els continguts, alhora que aprenien els mateixos processos.
  Treballa numeració i càlcul, estadística i atzar i tots els processos (resolució de problemes, raonament i prova, comunicació i representació i connexions).

  Educació primària: cicle inicial

Enllaços d'interès

 • Aplicació de Recobriment Curricular. Recursos per al professorat.

 • Activitats de matemàtiques per als alumnes d'educació primària.

 • Exercicis matemàtics amb autocorrecció, de diversos nivells de dificultat.

 • Contes que faciliten el treball per resoldre qüestions matemàtiques, de contingut matemàtic i/o lectura matemàtica.