Resources Links Recursos d'Internet per a les Ciències Socials Recursos Enlaces


Recursos gràfics per a les Ciències Socials

Recursos sonors
Imatges selectes
Recerca d'imatges

Galeries d'Imatges per a les Socials
Prehistòria
Antiga
Medieval
Moderna
Contemporània
Més imatges d'Història
Geografia: paisatges i llocs

Mapes
Catalunya: imatges d'Història i Geo
Banderes

Icones i gràfics diversos
Imatges i animacions Flash
Galeria de personatges famosos
Cinema i Ciències Socials
Vídeo i fotografia digitals

Grans col·leccions d' imatges
Banc d'imatges didàctiques del MEC
BBC Multimedia
Historical Pictures
National Geographic
EarthStation 1
Library of Congress
Guerra hispano-ianqui
Geo-Images Project
Great World Gallery

Images of American Political History
Costume History (vestit i Història)

Més col·leccions d 'imatges
Fotoperiodisme
Cartells, pòsters, postals
Altres webs amb imatges
Imatges d'Història de l'Art
Free Foto

Buscadors d'imatges
 Google
 Yahoo!
 Fast
 Picsearch
 Flickr

 

···

··

© El Web de les Ciències Socials