En aquesta pàgina hi ha alguns filmets que ens donaran pistes i ajudes per millorar la nostra oratòria en públic:

En aquest filmet trobarem 3 consells per preparar-nos a parlar en públic.

En aquest filmet veurem la importància del llenguatge no verbal.

En aquest filmet trobarem uns consells molts bàsics per parlar en públic.

En aquest filmet hi trobarem alguna cosa més. la seguretat del contingut.