Introducció d'un text


Una bona redacció és clau


La importància de l'estructura és essencial estructurar bé els exàmens. En la nostra opinió, un tema de qualitat mitjana ben estructurat, té més probabilitats d'èxit que un tema de qualitat superior però que pateixi d'una estructura deficient.

Dins d'aquesta estructura, la introducció mereix un article a part.

El tribunal tendeix a avaluar tant la introducció com la conclusió dins el bloc de continguts.


Tant l'exercici del tema, com el cas pràctic són bàsicament exercicis de redacció. Entre aquests dos exercicis es decideix una bona part de la nota (percentatge).

A més, en les últimes convocatòries calia tenir aquestes dues parts aprovades per poder passar a una segona fase d'oposició.

És a dir, els exercicis de redacció actuen com sedàs de candidats abans d'una fase final. En aquesta segona part es defensaran la programació didàctica i una unitat d'aquesta mateixa programació.

No obstant això, de res servirà que preparis la millor unitat didàctica i una magnífica programació anual si no aconsegueixes passar el primer tall del concurs oposició.

Això passa per redactar millor que la resta de candidats. T'animes?


Una introducció per triomfar


Un dels aspectes que el tribunal avaluarà tant en el tema com en el cas pràctic és la qualitat de la introducció.


Quines són les característiques d'una bona introducció?

Què determina la qualitat d'una introducció?

Passem a veure les 3 característiques comunes a qualsevol bona introducció d'un text.


1. Una introducció ha d'establir una idea principal. Una bona introducció deixarà clara la nostra opinió sobre un tema o farà una afirmació categòrica. Aquesta idea principal ha d'estar expressada en una sola frase contundent que deixi clar quina és la nostra posició sobre el tema en qüestió. Això és especialment important en els casos pràctics que es poden resoldre de diverses maneres. Per tant no hi ha respostes correctes o incorrectes sinó opinions sobre com actuar de manera professional millor o pitjor defensades.


2. Una introducció ha de captar l'atenció del tribunal. De la mateixa manera que un professor eficaç capta l'atenció dels seus alumnes i els motiva a aprendre en 3 minuts mitjançant la tècnica del ganxo, una bona introducció capta l'atenció dels membres del tribunal de manera positiva al començament de la redacció. Hi ha diverses maneres de captar l'atenció del tribunal.

Començar amb una pregunta, donar exemples amb els quals es puguin sentir identificats o citar autors rellevants sobre un tema són algunes d'aquestes formes de captar l'atenció.


3. Una introducció té un paràgraf informatiu que ens condueix cap a la nostra posició sobre un tema. Dona exemples i dades que donin suport la teva idea principal. Preparar el camí perquè el tribunal llegeixi amb atenció tot el redactat.


 
Com podem aconseguir redactar una introducció amb aquestes tres característiques?


A continuació t'explicarem com redactar una introducció per als teus temes o casos pràctics.

Et presentem 3 formats diferents que aconsegueixen establir la idea principal, captar l'atenció del tribunal i proveir informació que doni suport a la idea principal que exposes:


a) Comença explicant un concepte, després estableix la idea principal que vas a defensar. Aquest format és útil perquè en establir un concepte probablement facis servir coneixements científics o tècnics. També és probable que et d'una oportunitat de citar un autor conegut que dotarà d'un major rigor a la resta de la teva redacció. Fins i tot et pot servir per al·ludir al marc legal en què es basa la teva idea principal.
 

b) Utilitza una generalització per expressar parteix de la idea principal. Després passa a donar exemples que expliquin per complet la idea principal de la teva redacció i la teva opinió (si n'hi ha) sobre el tema en qüestió. Aquest format et permet expressar la teva idea principal només començar la teva exposició, de manera que el tribunal sabrà la teva posició sobre un tema quant comencis a llegir el tema o el cas pràctic.
 
c) Fes servir exemples i després escriu una oració que resumeixi la teva idea principal. Els exemples són capaços d'atreure l'atenció de qui escolta si se sent identificat amb ells. A més, creen una sensació de suspens que fa que el tribunal et presti tota la seva atenció fins que estableixis la teva idea principal. Aquest format no sol utilitzar-se i no obstant això es tracta d'una forma eficaç d'introduir un tema o un text que farà que el tribunal et recordi.


 
Ara ja saps com tenir un avantatge competitiu enfront d'altres candidats. Fes una introducció de qualitat per atreure l'atenció del tribunal i exposar la idea principal del tema. De nou, un avantatge que no té a veure amb el molt o poc que estudiïs els temes. No deixis que una introducció pobra tiri per terra tot el teu estudi i treball en una oposició.