Enllaços

www.xtec.es/~mmulet/trofos

Aquesta pàgina ens permet fer els càlculs interactius de la quantitat del nutrients que es necessiten al dia, segons el metabolisme  basal , el coeficient d’activitat diària i la despesa energètica .

 

www.5aldia.es

La pàgina feta per Mercabarna en informació molt detallada sobre totes les fruites i hortalisses, com el valor nutricional, zones de producció,estacionalitats,forma de preparació i consum, propietats i beneficis . Presenta també jocs interactius , com sopa de lletres, jocs de memòria , parelles, puzles, entre altres, amb diferents nivells de dificultat.

http://www.fitoterapia.net. Sociedad Española de Fitoterapia

Usuari no registrat te informació general

Usuari registrat (25€/anyd) te informació específica. Ambdues del Vademécum

Molts links a pàgines interesants d’organitzacions científiques, bases de dades, etc.

 

http://www.portalfarma.com

Colegios de Farmacéuticos de España

Apartat Medicaments. Secció Plantas medicinales

Accés a la Revista Panorama Actual del Medicamento en pdf en part de fitoterapia.

Accés a monografies de plantes medicinals completes

Accés a darreres noticies o avisos relacionats amb fitoterapia.

 

http://www.farmaceuticonline.com

Col.legi de Farmacèutics de Barcelona

Mirar “Arxiu d’articles” i Ús therapeutic del  cannabis

 

http://www.medicina-naturista.net

Informacions diverses en fitoteràpia

 

http://www.infito.com  Centro de Investigación en Fitoterapia

Vademécum i noticies.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov Base de dades MEDLINE

Milions d’articles científics, molts milers d’interès en fitoteràpia.

 

http://www.who.int

2 llibres en pdf editats per la OMS

http://whqlibdoc.who.int/publications/1999/9241545178.pdf

Posar en el buscador WHO Monographs on selected medicinal plants. Volum 1 i 2

 

http:///www.escop.net European Scientific Cooperative on Phytoterapy

Informació general i links interesants. Journal Phytonet gratuit amb register.

 

http://www.bhma.info British Herbal Medical Association

Informació de l’estatus legal a Europa de la fitoterapia

 

http://emea.eu.int The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)