Risc infart (fòrmula)

Cálcul del risc mitjançant el model de Framingham que utiliza el valor del colesterol total

Las variables que intervienen son el SEXE ,la EDAT en anys, el COLESTEROL sèric en mg/dl, fracció de colesterol lligado a lipoproteïnes de alta densitat HDL, PRESSIÓ SISTÓLICA, DIABETIS (No, Sí), FUMADOR (No, Sí).

1) En primer lloc s’ha de calcular el valor de la seguent expressió:

Per homes  LH =  b E1 ·EDAT + bC + bH + bT + bD + bF

Per dones LD=  b E1 ·EDAT + bE2· EDAT2 + bC + bH + bT + bD + bF

on els coeficients b són diferents per homes i dones i els obtenim de la següent taula:

Coeficients pel model de Framinghan (Colesterol total)

Coeficient

Homes

Dones

bE1 x Edat

0.04826

0.33766

bE2 x (Edat)2

0

-0.00268

bC Colesterol mg/dl

 

 

< 160

-0.65945

-0.26138

160-199

0

0

200-239

0.17692

0.20771

240-279

0.50539

0.24385

> 280

0.65713

0.53513

bH HDL-Col mg/dl

 

 

< 35

0.49744

0.84312

35 - 44

0.24310

0.37796

45 - 49

0

0.19785

50 - 59

-0.05107

0

> 60

-0.48660

-0.42951

bT Tensión arterial mmHg

 

 

PAS < 120 PAD < 80

-0.00226

-0.53363

PAS <130 PAD < 85

0

0

PAS <140 PAD < 90

0.28320

-0.06773

PAS < 160 PAD < 100

0.52168

0.26288

PAS >160 PAD >100

0.61859

0.46573

bD Diabetis

 

 

NO

0

0

SI

0.42839

0.59626

bF Fumador

 

 

NO

0

0

SI

0.52337

0.29246

2n) Un cop calculat el valor corresponent de L, se li resta la quantitat G (funció avaluada pels valors mitjans de les variables en el estudi) diferent per homes o dones:

GHomes =

3.0975

GDones =

9.92545

3r) Exponenciem aquest valor calculat B=exp(L-G) i determinem el valor de la expressió 1-SB, on S és (funció de supervivència base a 10 anys), que es diferent per homes i dones:

SHomes =

0.90015

SDones =

0.96246

També existeix la possibilitat de calcular el risc mitjançant un altre model que utilitza el valor de LDL-col en lloc del colesterol total, amb una mecànica de càlculo similar encara que lògicament varien els coeficients. El procediment està també descrit en l’article de Circulation. 1998;97:1837-1847

ACTIVITAT: Fer una fulla de càlcul amb EXCEL.


Exemple: Valorarem segons aquest model el risc de una dona de 57 anys, amb 238 mg/dl de colesterol, HDL 52 mg/dl, 150/92 mmHg, no fumadora i no diabètica.

L = 0.33766*57 - 0.00268*572 + 0.20771 + 0 + 0.26288 + 0 + 0

L = 11.00989

B = exp(11.00989-9.92545 )= exp(1.08444)=2.95778

R = 1-0.962462.95778 = 0.107

Per tant la probabilitat de event cardiovascular als 10 anys segons aquest model és de quasi el 11 % .