Plantes i animals del nostre entorn

La fumària

Nom científic: Fumaria officinalis.
Família: Papaveràcies.
Origen: Europa i nord d'Àfrica.
Descripció: Planta herbàcia anual que fa 20-50 cm d'alçada.
La tija és ramificada i pot pujar dreta o estar ajaguda.
Les fulles estan molt dividides en segments linears i estrets.
Floració: Floreix durant la primavera.
Les flors són petites (7-9 mm) i nombroses, de color rosa vinós amb una taca púrpura a l'extrem.
Formen una mena d'espiga a la punta de les tiges.
Fruit: El fruit és rodó i aspre quan està sec.
Els fruits van madurant de manera esglaonada.
Reproducció: Es reprodueix per llavors.
Hàbitat: Viu a la major part del país, en terrenys cultivats, sobretot de cereals i de vinya; també a la vora dels camins.
Altres informacions: Popularment se l'anomena amb molts noms com: gallarets, herba de colom, julivert bord, herba dels innocents, fumdeterra...
Altres espècies de fumària presents al nostre país són Fumaria densiflora, Fumaria capreolata i Fumaria parviflora.
Una altra planta semblant és Platycapnos spicata, que abunda a les terres àrides de secà (veure foto 9 àlbum).