Plantes i animals del nostre entorn

El jonc boval

Nom científic: Scirpus holoschoenus.
Família: Ciperàcies.
Origen: Zona mediterrània.
Descripció: Planta herbàcia que té un rizoma subterrani del que surten llargues tiges verdes cilíndriques d'1-1'5 m d'alçada que es disposen cap a tots els costats.
Les tiges acaben en puntes que punxen.
Floració: Floreix durant la primavera i l'estiu.
Les flors es reuneixen en glomèruls rodons a la part superior de la tija.
Els glomèruls primer són de color groc verdós, però després es tornen marronosos.
Fruit: Els fruits són molt petits i envolten les llavors.
Reproducció: Es reprodueixen per llavors i pels rebrots que surten del rizoma subterrani.
Hàbitat: Viu en zones humides de la terra baixa i la muntanya mitjana.
Altres informacions: Altres espècies de joncs abundants al nostre país són la Jonca d'estany (Scirpus lacustris), el Jonc agut (Juncus acutus), la Jonquina (Juncus glaucus) i el Jonquet (Juncus articulatus).