Plantes i animals del nostre entorn

La lleteresa

Nom científic: Euphorbia characias.
Família: Euforbiàcies.
Origen: Mediterrània.
Descripció: Planta perennifòlia que fa entre 30-100 cm d'altura.
La tija és gruixuda.
Les fulles són allargades, de color verd i una mica suculentes.
Floració: Floreix durant els mesos de febrer a juliol.
Les flors s'agrupen en una inflorescència cilíndrica.
Les flors masculines tenen un sol estam i es reuneixen al voltant d'una flor femenina que penja d'un peduncle allargat. Totes elles estan situades a l'interior d'una mena de calze que de fet és la unió de 5 bràctees soldades.
Fruit: El fruit és una càpsula petita (4-7 mm) i llisa que conté les llavors.
Reproducció: Es reprodueix per llavors.
Hàbitat: Viu en terrenys secs com alzinars i garrigues.
Altres informacions: Tota la planta deixa anar un làtex blanc que irrita la pell.